I made this widget at MyFlashFetish.com.

พืชสวนโลก

posted on 06 Dec 2009 00:42 by aummiiz in PLAYBLACK

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

 

  International Horticulture Exposition for His Majesty the King;

Royal Flora Ratchapruek 2006 หรือเรียกย่อๆว่า ราชพฤกษ์ 2549

เป็นงานมหกรรมจัดแสดงด้านพืชสวนกลางแจ้งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 254931 มกราคม 2550

ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในนามของรัฐบาลไทย

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรและสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนของสมาพันธ์ดอกไม้โลก (WFC) และสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (ISHS)

และการรับรองมาตรฐานมหกรรมระดับโลก ระดับ A1 (มาตรฐานมหกรรมขั้นสูงสุด)การจัดงานจาก

สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ  และสำนักงานมหกรรมโลกโดยประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สาม

ในทวีปเอเชียที่ได้รับรองการจัดงานมหกรรมระดับโลกจาก BIE ต่อจากจีน และญี่ปุ่น   

 

 

  ข้อมูลโดย : 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_2549

 

ภาพโดย : Aummiiz

1วัดท่าการ้อง

posted on 03 Dec 2009 13:10 by aummiiz in knowlege

 

วัดท่าการ้อง  

 

 

 

 

เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยา สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2092

ประมาณ 450 ปี เศษมาแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง

และสร้างในปี พ.ศ. ใด สันนิษฐานว่าคงเป็นวัดที่ราษฎรสร้าง

 

 

(มีของเก่าให้ได้เห็น) 

 

เพราะไม่ปรากฏรายชื่อพระอารามหลวงสมัยอยุธยา

ตามบันทึกพระราชพงศาวดาร วัดท่าการ้องมีบทบาท

สำคัญในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยามากมาย

 

  

 (ที่นี้ห้องน้าติดแอร์ด้วยนะ)    

วัดท่าการ้องได้เป็นที่ฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยของ

นักมวยไทยที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือ นายขนมต้ม 

 

*ในแต่ก่อนวัดนี้จะมีหุ่นรูปกาอยู่เต็มวัดแต่ใน

ปัจจุบันได้มีการตกแต่งด้วยตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผาแทน

 

 

 

 ข้อมูลโดย  : http://www.snr.ac.th/m5html/auamdow/work/section1.htm  

 

ภาพโดย : Aummiiz

 

 

โบสถ์ปรกโพธิ์

 

เป็นอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี

จะถูกปกคลุมด้วย รากไม้ใหญ่ ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร กร่าง มองจากภายนอก

คิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ มากกว่ามีโบสถ์อยู่ข้างใน รากไม้เหล่านี้ช่วยให้คงรูปอยู่ได้

ทั้งยังให้ความขรึม ขลังอีกด้วย ภายในมีพระรูปประดิษฐ์ฐาน ชาวบ้าน

เรียกว่า หลวงพ่อ นิลมณี หลวงพ่อโบสถ์น้อย และเรียกโบสถ์ ว่าโบสถ์ปรกโพธิ์

ถือเป็นจุดเด่นของค่ายบางกุ้ง

 

  

 

เส้นทางไปแหล่งประวัติศาสตร์ ค่ายบางกุ้ง